Protecția datelor

Echipa noastră va proteja dreptul dvs. la intimitate și la imagine cu ocazia utilizării platformei szonyegszerviz.ro, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Scopul nostru este de a vă oferi servicii online securizate, care să nu afectează negativ viața dvs. personală. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a proteja datele dvs. personale și de a prelucra într-un mod cât mai sigur.
Conținutul acestei pagini poate fi actualizat în mod frecvent pentru a reflecta schimbările efectuate în cadrul platformei, modificările legislative sau bunele practici în domeniul online.
Va invităm să consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu modificările aduse politici noastre de confidențialitate și prelucrare a datelor personale.

Persoana vizată: orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate.

1. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest document conține informațiile esențiale referitoare la modalitatea de procesare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite pe platforma web szonyegszerviz.ro denumit în continuare „platformă”).

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare \”GDPR\”), \”date cu caracter personal\” înseamnă orice informație legată de o persoană fizică \” persoana vizată \”, prin care aceasta poate fi identificată sau este identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, respectiv un nume, un număr de identificare, date de localizare, identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, specifice la identitatea sa fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială.

 1. Definiții

 1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 2. „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 3. „sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice; 4.”operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 4. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 5. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

„parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; 7.”consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

3. Datelor cu caracter personal colectate

Atunci când creați un cont pe platformă și prin utilizarea serviciilor oferite de aceasta, trebuie să furnizați/sunt colectate anumite date personale. Prin crearea contului dvs. pe site-ul nostru și prin abonarea la serviciile noastre ne acordați acceptul dvs. pentru accesul și prelucrarea următoarelor datelor personale:

 1. Date pe care le furnizați in mod direct prin utiliazrea platformului: e-mail, nume,prenume, telefonul mobil, adresă de corespondență,

Putem colecta date personale pe care le-am primit de la dvs. în una sau mai multe din situațiile următoare (lista este exemplificativă, nu limitativă):

– ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau prin intermediul rețelelor sociale;

– atunci când participați la sondajele, chestionarele sau cercetările noastre;

– când completați un formular de abonare la newsletter-ul nostru;

– când completați un formular de înscriere / participare la un concurs sau campanie specială;

– când completați un formular de abonare la alertele referitoare la un eveniment organizat de noi sau de companiile angajator care folosesc platforma;

– când completați un formular de înregistrare la un eveniment organizat de noi sau companiile angajator care folosesc platforma;

– când completați un formular de aplicare la un job, etc.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a va recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module Cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în secțiunea privind Cookies.

Informațiile colectate pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitați, regiunea sau localizarea generală de unde accesați platforma, precum și tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv folosit.

f. Datele obținute de la terți

Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

g. Prelucrarea datelor angajaților persoanelor juridice

Pentru a ne furniza serviciile colaborăm cu diferiți angajatori care caută personal de lucru. Pentru aceasta, prelucrăm datele reprezentanților entităților respective, desemnați de aceștia, cum ar fi numele, funcția, numărul de telefon și adresa de e-mail, iar toate aceste date vor fi prelucrate exclusiv pentru relația contractuală sau precontractuală, aceste persoane vizate bucurându-se de toate drepturile oferite de reglementările GDPR.

4. Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de deținătorul platformei, respectiv S.C. LONG RIDE ROLL S.R.L., cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Rét nr. 83., judeţul Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/527/2016, având CUI RORO36704775, E-mail:office@szonyegszerviz.ro, tel:0725-984-970.

5. Temeiurile juridice prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. acordat prin și odată cu crearea contului dvs. pe site-ul nostru și prin abonarea la serviciile noastre, în conformitate cu articolul 6.1 litera (a) din GDPR. În cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei în cauză înainte de încheierea contractului, prelucrarea se face în conformitate cu articolul 6.1. litera (b) din GDPR. În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală, aceasta se face în conformitate cu articolul 6.1 litera (c) din GDPR. În cazul în care prelucrarea este necesară pentru interesul nostru legitim, acest lucru se face în conformitate cu articolul 6.1 litera (f) din GDPR.

6. Scopul și durata prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a facilita pe platforma noastră activitatea de recrutare a angajatorilor, în calitatea lor de operatori, clienții companiei noastre, respectiv, de a oferi candidaților oportunitatea de a-și căuta un loc de muncă, prin aplicarea la anunțurile de locuri de muncă publicate pe platforma de către angajatori, respectiv, pentru a interacționa cu ei. De asemenea, între scopurile pentru care sunt prelucrate datele dvs. personale este de a facilita trimiterea unor adrese electronice/non-electronice de tip newsletter.

 Aveți dreptul de a reține datele furnizate către Szonyegszerviz pentru scopurile prevăzute în prezentul prospect până la revocarea consimțământului dvs. de date sau după expirarea relației contractuale aplicabile, atâta timp cât o astfel de prelucrare este necesară pentru a pune în aplicare interesele legitime ale Szonyegszerviz.

7. Securitatea și stocarea datelor

Sistemele IT ale lui Szonyegszerviz și alte locații de stocare a datelor sunt amplasate la sediul central și pe serverele relevante.

Szonyegszerviz selectează și operează instrumentele IT utilizate pentru gestionarea informațiilor dvs. personale în timpul furnizării serviciului, astfel încât datele gestionate:

 • accesibil persoanelor autorizate;

 • autenticitatea și autentificarea sa sunt asigurate;

 • schimbarea sa poate fi justificată;

 • protejat împotriva accesului neautorizat

 • fie ea.

Szonyegszerviz protejează datele prin măsuri adecvate, în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii și împotriva distrugerii accidentale, daunelor sau indisponibilității datorate modificărilor tehnologiei utilizate.

Având în vedere stadiul tehnicii, Szonyegszerviz oferă măsuri tehnice, organizatorice și organizatorice pentru a proteja securitatea gestionării datelor care oferă un nivel de protecție adecvat riscurilor asociate cu gestionarea datelor.

Szonyegszerviz și sistemele și rețelele IT ale partenerilor săi sunt protejate împotriva fraudei, spionajului, sabotajului, vandalismului, incendiilor și inundațiilor și virușilor informatici, piratării și atacurilor de serviciu. Operatorul menține securitatea prin proceduri de securitate la nivel de server și la nivel de aplicație.

Utilizatorii sunt informați că mesajele electronice transmise pe internet, indiferent de protocol (e-mail, web, ftp, etc.), sunt vulnerabile la amenințările din rețea care duc la activități frauduloase, litigii contractuale sau dezvăluire. Pentru a se proteja împotriva acestor amenințări, controlorul ia toate măsurile de precauție care i se pot cere. Sistemele sunt monitorizate pentru a înregistra orice inconsecvențe de securitate și oferă dovezi pentru fiecare incident de securitate. Monitorizarea sistemului vă permite, de asemenea, să verificați eficacitatea precauțiilor pe care le aplicați. 

8. Drepturile persoanei vizate

În calitate de utilizator al platformei, conform dispozițiilor GDPR, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la informație: puteți solicita confirmarea faptului că Prima Press procesează datele cu caracter personal care vă sunt asociate. În caz afirmativ, puteți solicita accesul la următoarele informații:

a) scopul prelucrării;

b) categoriile de date cu caracter personal în cauză;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să fie divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;

d) de fiecare dată când este posibil, perioada pentru care se stochează datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricțiile prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau dreptul de a se opune prelucrării;

f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informație disponibilă referitoare la sursa lor;

h) existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată este îndreptățită să fie informată cu privire la garanțiile adecvate.

b. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Având în vedere scopul prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă sunt asociate, fără întârzieri  nejustificate, în cazul în care oricare dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu sunt mai necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun temei juridic pentru prelucrare;

(c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care prevalează pentru prelucrarea;

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală, în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu dreptul intern.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus nu se aplică în cazul în care prelucrarea este necesară:

(a) să exercite dreptul la libertatea de exprimare și la informare;

(b) să respecte o obligație legală care stipulează prelucrarea în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu dreptul intern sau să îndeplinească o sarcină executată în interes public;

(c) din motive de interes public în sectorul sănătății publice;

(d) pentru arhivare în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice, ori de câte ori dreptul exercitat poate face imposibilă sau poate afecta grav îndeplinirea obiectivelor de prelucrare respective;

(e) să determine, să exercite sau să apere un drept în instanță.

d. Dreptul de a restricționa prelucrarea

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă acuratețea datelor, pentru perioada care permite operatorului să verifice acuratețea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, limitarea utilizării acestora;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrare, dar persoana vizată le solicită pentru determinarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru perioada în care este verificată în cazul în care drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei în cauză.

e. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă sunt asociate și care au fost furnizate într-un format structurat, utilizat în prezent și care pot fi citite automat și care au dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără obstacole din partea operatorului către care au fost furnizate datele cu caracter personal, atunci când:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământul întemeiat pe articolul 6,1 litera (a);

(b) prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

Atunci când exercită dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

f. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul la opoziție, luând în considerare situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR, inclusiv la crearea de profiluri bazate pe aceste dispoziții.

În acest caz, datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate, cu excepția cazului în care sunt demonstrate motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei în cauză sau atunci când scopul este de a determina, exercita sau apăra un drept într-o instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dumneavoastră cu caracter personal conexe, inclusiv pentru crearea de profiluri, atunci când acest lucru este legat de serviciul respectiv.

g. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea profilurilor

Aveți dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate pe o decizie automatizată, inclusiv crearea profilurilor, care pot avea efecte juridice care se referă la dvs., sau care vă pot afecta în mod semnificativ. Dispozițiile menționate mai sus nu se aplică atunci când decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și dvs.;

(b) este autorizată de Uniunea Europeană sau de dreptul intern și care stipulează, de asemenea, măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime ale persoanei în cauză;

(c) se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

h. Dreptul de retragere

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

i. Dreptul de a depune plângere

Dreptul de a depune o plângere la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR.

9. Contact și asistență pentru date

Puteți exercita drepturile menționate mai sus pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, care ne vor fi trimise la următoarea adresă:
S.C. Szőnyegszerviz SRL, cu sediul la Miercurea Ciuc / Miercurea Ciuc, strada Rét 83, Harghita / Județul Harghita, Telefon: 0725 984 970, E-mail: office@szonyegszerviz.ro.